erve bisschop
Erve Bisschop erve bisschop

 Home

Foto's Haveman

100 jaar Betman

Bert & Helma stamboom


              Elfde Eeuw.

In 1006 behoorde reeds de tol van de Kripten- of Nieuwe brug 1) in De Lutte aan den Bisschop van Utrecht. uit een schenking, gedaan door Baldericus, den 15en Bisschop; daarom wordt nog de plaats, waar het tolhuis stond, "Bisschopskempken" genoemd 2) ; maar sedert 1740 is deze tol verlegd naar de Poppenbrug .

            In 1008 was Rudolphus proost te Oldenzaal.
            In 1017 vertoonde zich 4 maanden lang een komeet of staartster ter  
            lengte van een balk, tot schrik van alle bewoners.

Op 11 Juli 1049 verleent Keizer Hendrik III door Bisschop Bernoldus aan Oldenzaal het recht om eenmaal in de week markt te houden en omstreeks het feest van Kerkwijding een jaarmarkt.
Omstreeks dienzelfden tijd werd de graafschap Goor door een zeker geestelijke, met name Adolphus, aan Bernulphus den Bisschop van Utrecht in eigendom gegeven; daarbij ontving hij ook eenige tienden in Twente.

In 1085 was Lubbertus proost van Oldenzaal. De parochie Oldenzaal had sedert de oprichting van het Kapittel geen pastoor, maar een vicepastoor of vicecuratus, die door het Kapittel werd aangesteld en in naam van de kanunniken de parochie moest verzorgen; dat duurde tot het jaar 1570: toen werd het pastoraat verbonden met een canonicaat of prae~ bende en goedgekeurd door den Aartsbisschop Schenk te Utrecht.
_________
1) Heet thans Kribbenbrug, loopt over de Dinkel, geeft toegang tot het Lutterzand; de Poppenbrug, eveneens over de Dinkel en over den hoofdweg Oldenzaal-Bentheim, niet ver van grenskantoor De Poppe. Ort (Oudheidkundige aantekeningen (den Haag 1901) III blz. 282) vermoedt, dat de naam Kriptenbrug verband houdt met het Neder!. woord kroft of krocht en het Grieksche crypta = verborgen plaats of hol; de Kriptenbrug, waarover  de Hel· of Grafweg over de Dinkel loopt, zou dan een herinnering aan grafkelders, oude graven en hunnebedden kunnen zijn.
2) De bewoner van het erve in de buurt heet In den volksmond nog de Bisschop. Zijn buurman heette nog In l919, waarschijnlijk door gedachtenassociatie, de Paus. Merkwaardig was, dat de "Paus" en de "Bisschop" in 1920 op denzelfden middag door Pastoor Rüding werden bediend,

 Het "Erve Bisschop" in de vroegere jaren 

Het "Erve Bisschop" vlak bij het "Bisschopskempken" waar tot 1740 het tolhuis aan de weg  over de Kribbenbrug stond.

De naam ""n Bisschop" is onstaan in de tijd dat Nieder-Grafschaft (met plaatsen als Neuenhaus, Uelsen en Nordhorn) kerkelijk onder het bisdom Utrecht viel. De Bisschop van Utrecht kwam hier regelmatig op bezoek. Hij overnachtte dan met z'n gevolg in deze boerderij. De paarden werden dan in de "Bisschopskempken" ondergebracht. Na de brand van deze boerderij in de oudejaarsnacht van 1989 is er een nieuw woonhuis op dezelfde plek gebouwd. In februari 1999 heeft er een rangschikking van de natuurschoonwet 1928 plaatsgevonden en heeft het "Erve Bisschop" de status landgoed gekregen. Bert & Helma hebben hier van juli 1995 tot januari 2012 met veel plezier permanent gewoond.


Toegansweg "Erve Bisschop"           Woonhuis "Erve Bisschop"
                                                        toegangsweg                                                                             woonhuis                                                                                                        
Jachthuis "Erve Bisschop"         Wandelpad "Erve Bisschop"
jachthuis                                                                 wandelpad

“Op den Heuvel” in het Lutterzand

"Op den Heuvel" in het Lutterzand

In 1949 heeft J.F. Scholten en Zonen N.V. textielfabriek te Enschede het huis “Op de Heuvel” in Het Lutterzand als vakantiehuis voor kantoor en bazenpersoneel ter beschikking gesteld.
Van 1949 t/m 1967 heeft het gezin van Jan Haveman hier jaarlijks dankbaar gebruik van gemaakt, na de ondergang van de textielindustrie is dit gebruik in 1968 helaas gestopt. In 1988 wilden de broers Bert en Steef Haveman een reünie voor broers en zussen organiseren ze hebben hiervoor contact opgenomen met Bep de dochter van Frits Scholten voor het gebruik van “Op den Heuvel”. Bep verleende spontaan haar medewerking. Het weekend was zo’n succes dat Bert met enkele broers en zussen dit huis met permanente woonvergunning voor vakantiegebruik hebben gehuurd van de familie Scholten. Bert en Helma waren hier dan ook alle weekenden en ieder vrij uur te vinden. Na het overlijden van Frits Scholten kwam “Op den Heuvel” (1995) in het bezit van zijn zoon Theun Scholten die er zelf wilde gaan wonen. Hij heeft het oude huis afgebroken en op dezelfde plek in de oude stijl een nieuwe woning gezet. In datzelfde jaar hebben Bert en Helma de overstap gemaakt van Haaksbergen voor een permanente bewoning van het landgoed “Erve Bisschop” in Het Lutterzand. 

JFS bulletin 1947

Familie Haveman de eerste gasten die gebruik maakten van "Op den Heuvel" 

Gastenboek "Op den Heuvel"                   Gastenboek "Op den Heuvel" 1949

Gastenboek 1954    Gastenboek 1956
 
Gastenboek 1960   "Op den Heuvel" gastenboek 1964

Op Den Heuvel boek 1966   Familieweekend "Op den Heuvel" in het Lutterzand 1988